Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Thành Lợi| hotline - 0947919167
Tư vấn bán hàng 0947919167
Kỹ thuật (Mr. Lợi) 0947919167
Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Thành Lợi| hotline - 0947919167

Bảng báo giá pin zin laptop lenovo

Mã hàng THÔNG TIN SẢN PHẨM Cells
   IBM-LENOVO   
 E530/G480   ThinkPad Edge B590, E430, E431, E435, E440, E445, E530 E531, E545, E535, E540. 75+ 10.8V- 48WH  6
E450 Lenovo ThinkPad E450, E450C, E460. 45N1752, 45N1753, 45N1756, 45N1757. 6
 X1 Cacbon  THINKPAD X1 CARBON 3444, 3448, 3460 (45N1070, 45N1071)  
X1 Cacbon Gen 2 Thinkpad X1 Carbon Gen 2, 20A7, 20A8, 45N1702, 45N1703, 14-inch  
Yoga 3 Pro Yoga 3 Pro 1370 Series 7.6V 44Wh 5900mAh Lenovo L13M4P71  
Yoga 11 IdeaPad Yoga 11 11S 6
Yoga 2 13  Yoga 2 13 20344 13", L13S6P71 - (11.1V -49Wh/4420mAh)   
Yoga 13 IdeaPad Yoga 13 Ultrabook Series, IdeaPad U300s Series. Part: L10M4P12 6
100S-11IBY Ideapad 100S-11IBY  
100s-14IBR Ideapad 100s-14Ibr  
100-15IBY Ideapad 100-15IBY  
X240 Thinkpad  X240, X250 , T450 - 45N1130 3
X240S Thinkpad  T440S, X240S -  45N1110 (11.1V-24Wh-2090mAh) 3
T440P ThinkPad T440P, T540P, W540, 45N1144 45N1145, 45N1148, 45N1149 6
T460P Lenovo T460P 6
T460S Lenovo T460S - 00HW023, SB10F46460 (11.4V-2.45Ah/24Wh)  
S440 ThinkPad S440, S431  
U530 Lenovo U530 6
Y40-70 Lenovo Y40-70, L13L4P01, L13M4P01  
Flex 2-14 IdeaPad Flex 2-14 IdeaPad Flex 2-15  
FLEX 3-1130 LENOVO FLEX 3-1130 6
FLEX 3-14 LENOVO FLEX 3-14, L14M3P21, Flex 3 1470, Yoga 500-15, Flex3-14-IFI, Yoga 500 14ISK, Flex3-14-ALEI, ... 6
FLEX 3-15 LENOVO FLEX 3-15 6