Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Thành Lợi| hotline - 0947919167
Tư vấn bán hàng 0947919167
Kỹ thuật (Mr. Lợi) 0947919167
Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Thành Lợi| hotline - 0947919167

Pin laptop DEll

 

Mã Pin  DELL  cell Giá Bảo hành
Mini 9  Inspiron Mini 9, Mini 910. Vostro A90. A90n. D044H. W953G  4    12T 
Mini 10  Inspiron Mini 10 ( 1010, 1011). 11, 11Z (J658N, K781, K916P)  3    12T 
Mini 12  Inspiron Mini 12, 1210  6    12T 
Mini 1012  Inspiron Mini 1012, 1018, N450. Type CMP3D  6    12T 
Mini 1120  Inspiron 1120, 1121, 1122, M101, M101Z, 1120, M102.  6    12T 
D430  Latitude D420, D430  6    12T 
 D600   Inspiron 500, 510, 600. Latitude D500, D505, D520, D610. Precision M20 Mobile Workstation M20 Series.  6    12T 
 D620   Latitude D620,  D630.  6    12T 
D820  Latitude D531, D820, D830. Precision M4300, D820, D830, D531. Precision M65, M4300.  6    12T 
6000  Inspiron 6000, 9200, 9300, 9400  6    12T 
M1210  XPS M1210, M1040  6    12T 
 In-6400   Inspiron 6400, E1505, E1501. Latitude 131L. Vostro 1000.  6    12T 
 In-6400   Inspiron 6400, E1505, E1501. Latitude 131L. Vostro 1000.  8    12T 
 630M   Inspiron 630M, 640M, E1405, PP19L, XPS-M140       12T 
 DE1300   Inspiron 1300, B120. Inspiron B130, B Series. Latitude 120L.  6    12T 
 DE1330   Xps 1330, M1330. Inspiron 1318, 1320.  6    12T 
 DE1400   Inspiron 1400, 1420. Vostro 1400, 1420  6    12T 
 DE1425   Inspiron 1425 ,1427, A630  6    12T 
 DE1520   Vostro 1500. Inspiron 1520, 1521, 1720, 1721, e1520 Series.  6    12T 
DE1525  Inspiron 1525, 1526, 1545, 1750. Inspiron 1440.  6    12T 
 DE1530   XPS M1530  6    12T 
 DE1310   Vostro 1310, 1320, 1510, 1520.  6    12T 
  In1320    Inspiron 1320 (0T954R, C042T, D034T, D181T, F136T, R893R, T954R, Y264R)  6    12T 
 Dell1340   XPS 13. XPS 1340       12T 
 L410X  XPS 14 (L401x, L401x), 15(L501x, L502X), 17(L701x,  L702x). 6    12T 
 E4300   Latitude E4300, E4310 (màu Đồng)  6    12T 
 E5500   Latitude E5400, E5510, E5500 Series  6    12T 
 E6400   Latitude E6400, E6410, E5400, E5500, E6500, E6510. WorkStations M2400, M4400, M6400. M4500. Precision M4500, M6500.  6    12T 
 ST1440   Studio 1440, Studio 1440n, Studio 14z, Studio 14zn (Compatible Part Numbers Dell 312-0882 Dell K899K Dell P769K)  8    12T 
 DE1435   Studio 1435, 1436.  6    12T 
 DE1450   Studio 1450, 1457, 1458.   6    12T 
 DE1535   Inpiron 1535, 1536. Studio 1558. Dell Studio 1555, 1535, 1536, 1537, 1557, 1558.  6    12T 
 DE1564   Inspiron 1464 , 1564   6    12T 
 DE1640   XPS 16, 1640, 1645, 1647   6    12T 
 DE1730   XPS M1730  9    12T 
 DE1735   Dell Studio 1735, 1736 , 1737.  6    12T 
 DE A860   Vostro A840, A860, 1014, 1015, 1088. Inspiron 1410.  6    12T 
 N4010   Inspiron 13R (N3010, N3110). 14R (N4010, N4110). 15R (N5010, N5110). 17R (N7010, N7110). Inspiron M5030. Vostro 3450, 3550, 3750, 1440, 1450. Vostro 3750  6    12T 
 Inspiron 13R (N3010, N3110). 14R (N4010, N4110). 15R (N5010, N5110). 17R (N7010, N7110), M5030. Vostro 3450, 3550, 3750, 1440, 1450, Vostro 3750 (Zin).   6    12T 
 N4020   Inspiron N4020, 4030, 14V.  6    12T 
 Inspiron N4020, 4030, 14V. (Zin)  6    12T 
 In-13Z    Dell Inspirion 13z (1370)  6    12T 
 In-14Z   Inspiron 14z (1470). Inspiron 15z (1570).  6    12T 
 V3300   Vostro V3350, V3350  4    12T 
 Vostro V3350, V3350  8    12T 
 V3400   Dell Vostro 3400, 3500, 3700.   6    12T 
 E6420  Latitude E5420, E5520, E6420, E6440, e6540. Inspiron 14R-5420,  N5420,  5420 Series. Vostro 3360, 3460, 3560. Latitude E6430S.  Audi A4, A5, S5. 6    12T 
Latitude E5420, E5520, E6420, E6440, e6540. Inspiron 14R-5420,  N5420,  5420 Series. Vostro 3360 3460 3560. Latitude E6430S.  Audi A4, A5, S5 (ZIN) 6    12T 
 E6220  Dell Latitude E6120, E6220. (Zin) 6    12T 
 E7420  DELL Latitude 12 7000 Series, Latitude E7240 Series (451-BBFW, 451-BBFX, GVD76, HJ8KP, NCVF0)      12T 
 14Z-N411Z   Inspiron 13Z-N311Z, 14Z-N411Z. Vostro V131, V131R, V131D, 268X5, H2XW1. 6    12T 
 In_5521  Dell Vostro 2421, 2521. Inspiron 14(3421, 5421), 15(3521, 5521, 5537), 17(3721, 5721, 5737), Latitude 3440.  i15N-3910BK. 4    12T 
Dell Vostro 2421, 2521. Inspiron 14(3421, 5421), 15(3521, 5521, 5537), 17(3721, 5721, 5737), Latitude 3440.  i15N-3910BK. - Zin 6    12T 
 Vostro 5460  Vostro 5460 Cell Polyme (Type VH748) - Zin 3    12T 
  In7537   Inspiron 14 (7000, 7437,  N7437). 15 (7000, 7537, N7537), 17 (7000, 7737, N7737) (Type F7HVR) -Cell polyme - Zin 4    12T 
 In5547   Inspiron 15-5547 (Type TRHFF)- 43Wh - Cell polyme - Zin 6    12T 
 V13/V130  Vostro V13, V130. Dell Latitude 13 (Cell dẹp Polymer) 3    12T 
 Vostro 1220  Vostro 1220, 1220n  6    12T 
 14Z-5423  Inspiron 14z-5423. Dell 2NJNF - Zin 6    12T